Máy quang kế thủy sản Hanna HI83303-01

  • Hệ thống quang học tiên tiến
  • Đầu vào điện cực pH kỹ thuật số
  • Chế độ đo độ hấp thụ
  • Bảo hành 1 năm