Máy quang kế Hanna HI83325-01

  • Mẫu Cuvette và nắp (4 chiếc.)
  • Vải lau Cuvettes
  • Cáp USB
  • Bộ đổi nguồn 5 Vdc
  • Cẩm nang hướng dẫn
  • Giấy chứng nhận chất lượng
  • Cốc nhựa 100 ml có nắp
  • Pipet nhựa 3 mL
  • Bảo hành 1 năm
Danh mục: Thẻ: