Máy đo pH / mV Hanna HI9125

  • Vỏ chống thấm nặng
  • Màn hình LCD lớn rõ ràng
  • Độ pH và nhiệt độ mở rộng đồng thời
  • Ghi nhớ đọc và nhớ pH