Máy đo nhiệt độ đôi kiểu K Hanna HI935002

  • Kênh đầu vào kép
  • Hiệu chuẩn một điểm
  • Vỏ chống nước