Máy đo nhiệt độ độ ẩm Hanna HI9564

  • Đo ở những vị trí hạn chế như ống dẫn điều hòa
  • Giám sát vi khí hậu trong nhà kính
  • Duy trì khí hậu kiểm soát trong thư viện và bảo tàng