Quang kế cầm tay toàn dải thấp Hanna HI96761

  • Chống nước hoàn toàn
  • Xóa các nút chức năng dễ sử dụng
  • Đọc trực tiếp thông số đo