Khúc xạ kế đo đường Fructose Hanna HI96802

  • Vỏ chống nước màu trắng
  • Dễ dàng làm sạch mẫu tốt
  • Không sử dụng nước tinh khiết