Khúc xạ kế đo độ ngọt Hanna HI96812

  • Vỏ chống nước màu trắng
  • Dễ dàng làm sạch mẫu tốt
  • Không sử dụng nước tinh khiết