Hanna HI9812-5 – Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ

  • Đo nồng độ pH, độ mặn.
  • Đo nhiệt độ, độ dẫn điện
  • Thiết kế cầm tay