Hệ thống đo độ ẩm gỗ trong lò Wagner MC4000

  • Đo và theo dõi độ ẩm gỗ trong lò sấy
  • Vùng cảm biến lớn; lấy MC trung bình giữa các tấm cảm biến
  • Tự động cảnh báo hoặc tắt và báo động tắt dựa trên điểm đặt độ ẩm