LiveZilla Live Chat Software

Cách đo cuộn cảm bằng đồng hồ vạn năng

Để tìm hiểu kỹ về cách đo cuộn cảm bằng đồng hồ vạn năng trước tiên ta cần tìm hiểu một số khái niệm và các thang đo phù hợp để đo cuộn cảm, mời các bạn cùng Hioki tham khảo bài viết sau đây:

Cuộn cảm (L)

Hoàn toàn khác với tụ điện, cuộn cảm không phải là một thành phần quá quen thuộc trong các mạch điện tử. Mặt khác, nó lại còn là một thành phần rất rắc rối trong mạch điện tử. Cuộn cảm củng có hai chân nhưng cả hai đều không phân cực và cắm chiều nào củng được.

Xem Thêm: Cách đo cuộn cảm bằng đồng hồ vạn năng

Khái niệm cuộn cảm

Cuộn cảm là một linh kiện điện tử dùng chứa từ trường. Cuộn cảm được cấu tạo bởi một cuộn dây quấn quanh một lõi sắt. Khi cho dòng điện qua cuộn, nó sinh ra từ trường và chính từ trường này sẽ sinh ra cảm ứng để hãm lại biến thiên dòng điện trong cuộn.

Cách đo cuộn cảm bằng đồng hồ vạn năng

a/ Đo cuộn cảm bằng đồng hồ vạn năng bằng cách Sử dụng thang Ohm (Ω):

Bước 1: Đưa đầu chuyển mạch (5) về thang đo Ω (6) hợp lý ( hình 1.3.a).
Bước 2: Chập hai que đo (7;8) đồng thời chỉnh chiết áp (4) để kim (1) về vị trí 0 trên vạch
chia thang đo Ω (hình 1.3b)
Bước 3: Đặt hai que đo (7;8) lên hai đầu cuộn cần đo, đồng thời quan sát và ghi giá trị
điểm kim dừng trên vạnh chia thang đo Ω (2) ( hình 1.3c).

đo cuộn cảm

Bước 4: Xác đinh kết quả của phép đo:
Nếu gọi: A là giá trị thang đo Ω đang sử dụng (6).
B là giá trị điểm kim dừng trên vạch chia thang đo Ω (2).
Kết quả đo: R = (A x B ) ( Đơn vị là đơn vị của thang đo đang sử dụng).

b/ Đo cuộn cảm bằng đồng hồ vạn năng bằng cách Sử dụng thang đo điện áp:

Bước 1: Chỉnh bộ phận (3) để kim về 0 trên vạch chia (2) thang đo điện áp (hình 1.4.a).
Bước 2: Đưa đầu chuyển mạch (5) về thang đo điện áp hợp lý. Giá trị thang đo cần sử dụng
phải lớn hơn giá trị điện áp cần đo ( hình 1.4.b).

đo cuộn cảm

Bước 3: Đặt que đỏ lên thế cao, que đen lên thế thấp ( nếu đo điện áp xoay chiều thì đặt que đo bất kỳ lên hai đầu cực điện áp). Đồng thời quan sát và ghi gía trị điểm kim dừng trên vạch

đo cuộn cảm

chia (2) thang đo điện áp cần đọc (hình 1.4c).
Bước 4: Xác định kết qủa của phép đo:
Nếu gọi: A là giá trị thang đo điện áp đang sử dụng (6).

B là giá trị điểm kim dừng trên vạch chia điện áp (2).
C là giá trị Max của vạch chia điện áp đang đọc (2).
Kết quả đo: V = (A x B )/ C ( Đơn vị là đơn vị của thang đo đang sử dụng).

c/ Đo cuộn cảm bằng đồng hồ vạn năng bằng cách Sử dụng thang đo dòng điện (mA):

Bước 1: Chỉnh bộ phận (3) để kim về 0 trên vạch chia thang đo dòng điện (hình 1.5.a).
Bước 2: Đưa đầu chuyển mạch (5) về thang đo dòng điện (6) hợp lý. Giá trị thang đo cần
sử dụng phải lớn hơn giá trị dòng điện cần đo ( hình 1.5.b).

đo cuộn cảm

Bước 3: Nối tiếp hai que đo đồng hồ (7) và (8) với tải. Đồng thời qua sát và ghi giá trị điểm
kim dừng trên vạch chia thang đo điện áp cần đọc (hình 1.5.c ).

Bước 4: Xác định kết qủa của phép đo:
Nếu gọi: A là giá trị thang đo dòng điện đang sử dụng (6).
B là giá trị điểm kim dừng trên vạch chia (2).
C là giá trị Max của vạch chia đang đọc (2).
Kết quả: I = (A x B )/ C ( Đơn vị là đơn vị của thang đo đang sử dụng).

* Chú ý :

– Trong quá trình đo cuộn cảm, nếu kim chỉ thị dừng ở vị trí vô cùng hoặc gần vô cùng thì nên điều chỉnh chuyển mạch về vị trí thang đo lớn hơn, hay nếu kim chỉ thị dừng ở vị trí 0 hoặc gần 0 thì nên điều chỉnh chuyển mạch về vị trí thang đo nhỏ hơn để điểm kim dừng trên vạch chia gần giữa vạch chia đang đọc thì giá trị đọc chính xác hơn.
– Không được sử dụng thang đo Ohm để đo điện áp và dòng điện. Trước lúc sử dụng thang đo Ω cần phải điều chỉnh kim về 0 để đảm bảo độ chính xác của phép đo.
– Khi đo điện áp và dòng điện, giá trị thang đo sử dụng phải lớn hơn giá trị điểm cần đo, để tránh hiện tượng dụng cụ đo bị hỏng. Nếu giá trị điểm cần đo mà chưa biết khoảng bao nhiêu thì nên sử dụng thang đo có giá trị lớn nhất, sau đó sử dụng thang đo cho phù hợp.
– Sau mỗi lần kết thúc buổi làm việc cần phải đưa chuyển mạch về vị trí OFF, để đảm bảo an toàn cho đồng hồ và sử dụng pin đồng hồ được lâu dài hơn.

[Total: 21    Average: 2.7/5]

Trả lời