Kính hiển vi Carton DSZ-44BRT-IFH

  • Zoom 10 tới 44 lần
  • Có tích hợp đèn chiếu sáng
  • 2 ống nhòm xoay 360 độ, nghiêng 45 độ