Kính hiển vi Carton DSZT-44PITF

  • Zoom quang từ 10-44x
  • Zoom vật kính 1.0x-4.4x
  • Thân kính Xoay 360, nghiêng 45 độ
  • Diode 5.6D-7.2D