Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3165

DC Test Voltage : 500V Giá trị đo Max : 1000MΩ
– Giải đo đầu tiên : 1~500MΩ Sai số : |±5% rdg