Kyoritsu 8408 – Phụ Kiện Kyoritsu 8408

  • Áp dụng cho máy : 1051,1052,1062,1062
  • Nơi Xuất Xứ : Kyoritsu
  • Đầu dò nhiệt độ
  • Khoảng. 1.540mm 
  • Dải nhiệt độ -40ºC – 600ºC. Đo nhiệt độ không khí, Khí đốt