Máy đo gió, áp suất, độ ẩm, nhiệt độ môi trường Lutron ABH-4225

  • Độ ẩm với phép đo điểm sương
  • Nhiệt độ đo với ℃, ℉ đơn vị.
  • Thời gian phản hồi nhanh để đo độ ẩm.
  • Đo lường với độ chính xác cao.