Máy cảm biến áp suất đa chức năng Kimo CPE 310-S

  • Phạm vi đó: CPE 310-S: từ -100 đến +100 Pa
  • Chiều cao của các chữ số: 14 mm
  • Phụ kiện phía sau: Lắp gai Ø5,2 mm
  • Trọng lượng: 640 g