Máy cắt mạch Amprobe BT-120

  • Xác định bộ ngắt mạch 120V
  • Điều chỉnh độ nhạy tự động
  • Điều khiển vi xử lý
  • Nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng
  • Bài đọc cực kỳ chính xác (luôn luôn tìm đúng công cụ ngắt)
  • Bền bỉ và đáng tin cậy