Máy đo âm thanh Amprobe SM-10

  • Các dãy
    • Trọng số: 30 ~ 130 dB
    • Trọng số C: 35 ~ 130 dB
  • Dải tần số: 31,5 Hz ~ 8 KHz