Máy đo âm thanh TES-1350A

  • Độ phân giải 0,1dB
  • Phạm vi từ 35 đến 130dB
  • Chức năng giữ tối đa
  • Tần số A & C
  • Mô hình đặc tính động nhanh & chậm
  • ÁO KHOÁC ĐẦU RA AUX
  • Vít mặt sau cho đồ gá ba chân