Máy đo âm thanh TES-1351B

  • Độ phân giải 0,1dB
  • Phạm vi từ 35 đến 130dB
  • Chức năng giữ tối đa
  • Trọng số tần số A & C
  • Mô hình đặc tính năng động nhanh, chậm và xung
  • Giắc cắm đầu ra AC / DC
  • Vít mặt sau cho đồ gá ba chân