Máy đo âm thanh TES-1357

  • Độ phân giải 0,1dB
    từ 30 đến 130dB
  • Đặc tính động nhanh / chậm
  • Tần số A & C