Máy đo âm thanh TES-1358C

  • Màn hình màu LCD có độ tương phản siêu cao – Màn hình màu LCD.
  • Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61672-1 loại 2
  • Phân tích thời gian thực 1/1-Octave và 1/3-Octave.
  • Đo lường có thể được bắt đầu bằng kích hoạt nội bộ hoặc bên ngoài.
  • Đầu ra so sánh để kích hoạt các thiết bị bên ngoài.
  • Truyền dữ liệu bằng USB.
  • Dải động 90dB.
  • Đồng hồ thời gian thực với lịch.
  • Đầu ra AC và DC.
  • THẺ SD SD 4GB.