Máy đo ánh sáng Extech 407026

  • Hiển thị khác biệt % so với điểm tham chiếu
  • “ZERO” Re-Calibration
  • Sử dụng bộ lọc ảnh chính xác và bộ lọc chỉnh màu
  • Cosin và màu sắc sửa chữa phép đo