Máy đo ánh sáng Extech HD450

  • Phạm vi rộng đến 4.000Fc hoặc 40.000 Lux
  • Sử dụng diode quang silicon chính xác và bộ lọc phản ứng quang phổ
  • Chế độ cao điểm (10 µS) thu được mức đọc cao nhất
  • Chế độ tương đối cho biết sự thay đổi về mức ánh sáng
  • Min / Max và Giữ dữ liệu