Máy đo ánh sáng Extech SDL400 – Ghi dữ liệu

  • Điều chỉnh zero.
  • Ghi lại dữ liệu cường độ ánh sáng.
  • Lưu dữ liệu trên thẻ SD.
  • Dải đo từ 0 đến 20k Lux.