Máy đo ánh sáng Extech UV505 (1~3999 μW / cm2)

  • Hàm Zero / Calibration
  • Giữ dữ liệu và chức năng Min / Max
  • Tự động tắt nguồn khi tắt
  • Giá đỡ chân máy (tùy chọn TR100 Tripod được bán riêng)