Máy đo ánh sáng KIMO LX50

  • Đo mức độ ánh sáng trong lux, klux hoặc nến chân
  • Cảm biến photodiode tích hợp
  • Chức năng GIỮ và tắt nguồn tự động