Đồng hồ đo áp suất Lutron PS-9302

  • Lựa chọn bộ chuyển đổi bằng nút bấm
  • Chức năng zero để hiệu chỉnh bù
  • Giữ dữ liệu và thu hồi tối thiểu