Máy đo áp suất khí quyển KIMO MP55

  • Đo áp suất khí quyển tính bằng mbar, mmHg và hPa
  • Phạm vi đo từ 700 đến 1100mbar
  • Thiết kế di động, dễ sử dụng