Máy đo áp suất không Testo 557

  • Đầu dò chân không bên ngoài để di tản nhanh hơn và đáng tin cậy hơn của hệ thống
  • Tích hợp Bluetooth / Ứng dụng để theo dõi, tạo báo cáo và gửi báo cáo và hóa đơn qua email.
  • Số đo quá nhiệt / làm mát chính xác, đồng thời