Máy đo áp suất vi sai Testo 510

  • Chính xác: đo áp suất vi sai bù trừ nhiệt độ để tăng chính xác.
  • Dễ sử dụng: thiết kể nhỏ, đơn giản, dễ sử dụng với 3 nút.