Máy đo áp suất vi sai Testo 521-1

Chức năng giữ đóng băng các bài đọc
Min và tối đa. nút hiển thị áp lực cực đoan
Trực tiếp zeroing của giá trị hiển thị từ đầu dò áp suất
Hiển thị 2 dòng với hướng dẫn menu văn bản