Máy đo chất lượng điện Hioki PW3360-20

• Hỗ trợ các mạch đơn, ba pha, 4 dây

• Đo từ 90V đến 780V

• Đồng thời đo được tới ba mạch điện một chiều, 2 dây (trong cùng một hệ thống điện)