Máy đo chất lượng không khí Fluke 975V

Tính năng sản phẩm:

  • Đồng thời đo, ghi lại và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, CO2 và CO
  • Màn hình LCD sáng, có đèn nền
  • Lưu lượng không khí một chạm và vận tốc với đầu dò tốc độ không khí
  • Nhiệt độ bầu ướt và điểm sương