Máy đo chất lượng không khí Huma-i HI-150 (Black)

(78 đánh giá của khách hàng)

3.000.000 2.800.000

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo lường PM: 0~500 ㎍/㎥ (PM2.5 / PM10),
  • Phạm vi đo lường VOC: 0.000 ~ 10.000 ppm,
  • Phạm vi đo lường CO2:  400 ~ 10,000 ppm
  • Hiển thị nhiệt độ ẩm môi trường.
Máy đo chất lượng không khí Huma-i HI-150 (Black)

3.000.000 2.800.000