Máy đo chất lượng không khí TES-5322 (Đo VOC, PM2.5)

  • Đo nồng độ bụi PM2.5
  • Đo nhiệt độ độ ẩm
  • Đo VOC
  • Ghi dữ liệu