Máy đo chất lượng không khí Testo 440

  • Cảm biến áp suất chênh lệch không bắt buộc tùy chọn
  • -40 đến 302 ° F phạm vi nhiệt độ
  • NTC nhiệt độ chính xác
    • ± 1 ° F (-40 đến -13,2 ° F)
    • ± 0,7 ° F (167 đến 211,8 ° F)