Máy đo chất lượng nước AZ 9851

  • Phạm vi nhiệt độ: -20 ~ 50oC
  • Độ pH từ 0-14
  • Độ chính xác cao
  • Đo Oxy hòa tan