Máy đo clo dư và tổng Hanna HI96711

  • Độ chính xác cao
  • Phạm vi đo rộng
  • Cảm biến ánh sáng