Máy đo công suất điện Hioki 3169-21

  • Đo đồng thời và điều hòa dạng sóng 4 mạch điện áp
  • Lưu dữ liệu vào máy tính
  • Đo được cả dòng điện tốc độ cao và biến đổi liên tục.
  • Đầu ra D / A hiển thị dạng biểu đồ (Model 3169 -21)