Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-100F

  • Hiển thị LCD 13 mm (0,5 “),
  • Hoạt động tối đa 80% rh.
  • Chỉ báo tối đa 1999.
  • Đo độ ẩm LX-100 (kiểu Lux)