Máy đo dao động Fluke 123B

Dòng sản phẩm nhỏ gọn ScopeMeter® 120B, là giải pháp dao động chắc chắn cho các ứng dụng xử lý và bảo trì thiết bị điện và điện công nghiệp. Nó là một công cụ kiểm tra tích hợp thực sự, với máy đo dao động, máy đo tốc độ và máy ghi tốc độ cao trong một thiết bị dễ sử dụng. Series ScopeMeter 120B cũng tích hợp với ứng dụng di động Fluke Connect® và FlukeView® cho phần mềm ScopeMeter để cho phép cộng tác hơn nữa, phân tích dữ liệu và lưu trữ thông tin kiểm tra quan trọng.