Máy đo điện áp Amprobe PY-1A

  • Kiểm tra sự hiện diện của điện áp và chỉ ra mức điện áp
  • Điện áp xoay chiều 120/240/277/480
  • Điện áp DC 160/330/380/480
  • Thao tác một tay đơn giản, không có nút hoặc thiết lập