Máy đo điện dung Amprobe LCR55A

  • Màn hình kỹ thuật số quá khổ
  • Giữ dữ liệu và giữ tối đa
  • Nồi “không điều chỉnh” cho Ohms
  • Chỉ báo pin yếu
  • Tự động tắt nguồn