Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4018-20

• Điện áp kiểm tra đơn khoảng 1000 V
• Kiểm tra điện trở cách điện lên đến 2000 MΩ