Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4058-20

  • 5 thang đo điện áp từ 50 V / 100 MΩ đến 1000 V / 4000 MΩ
  • Đồng hồ số hiển thị kim
  • Biểu đồ thanh kỹ thuật số