Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128, Kyoritsu K3128 – Điện áp thử : 500V/1000V/2500V/5000V Giải đo điện trở : 999MΩ/1.9GΩ/99.9GΩ/1000GΩ Độ chính xác :