Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3132A

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3132A, Kyoritsu K3132A – Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 250V/500V/1000V Giải đo : 100MΩ/200MΩ/400MΩ