Máy đo điện trở đất Extech GRT350

  • Lưu trữ / thu hồi lên đến 200 kết quả kiểm tra
  • Thử nghiệm 4 dây, 3 dây và 2 dây
  • Màn hình LCD dòng kép lớn
  • Kiểm tra chức năng giữ cho hoạt động dễ dàng
  • Điện áp AC Earth
  • Sắp xếp và chỉ báo pin yếu